உன்னை பார்த்தேன் 

உன்னை பார்த்தேன்  என் மனதில்  வரைந்தேன்

எரியும்  வெயிலில் நிழல்போல் உணர்ந்தேன்

உன்னை பார்த்தேன்  என் நெஞ்சில் உணர்ந்தேன்

மீண்டும் என்,    இதயம் உன்னை  நினைப்பதாக

 

மனது இன்றும் தன்  விருப்பம் சொல்ல

மனதை  நானும்  தூங்க வைத்தேன்

நெஞ்சம் விரும்பும் பொருள்களை

ஆசை  இருந்தும் கிடைப்பதில்லை

 

உன்னை பார்த்தேன்  என் மனதில்  வரைந்தேன்

எரியும்  வெயிலில் நிழல்போல் உணர்ந்தேன்

உன்னை பார்த்தேன்  என் நெஞ்சில் உணர்ந்தேன்

மீண்டும் என்,    இதயம் உன்னை  நினைப்பதாக.

 

நீ   என்னை  விட்டு  அகலும் நேரம்

நான் என்ன துலைத்தேன்  என்பதும்

நீ என் அருகில்  இருந்த காலம்

நான் என்ன அடைந்தேன்  என்பதும்

என்றும் எந்நேரமும் நான் நினைப்பதுண்டு.  

 

மறக்க  முயன்ற பாடல் வரிகளை

விதி அதை ஏன்

திரும்ப மீண்டும் என் மனதில்  வரைந்தது

நினைக்க நினைக்க நான்  கண்ணீர் மல்க

உன் நினைவில் என்னை ஏன் கொண்டு சொல்லுது

 

சுந்தரேச்வரன் Date: 18th June 2017.

 

A tribute to the departed life partner.   

 Can it be set to raag  Kalayani ?  Or can it be HindOl ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s