பல பல நிலை கொண்ட மனதை

பல பல நிலை கொண்ட மனதை

ஒரு  நிலையில்  வைத்ததை யோசித்தால்

உண்மை நம் மனதுக்குள் உணர்ந்துவிடும்

 

உடல் உறுப்புக்களை மாற்றி பொருத்தலாம்

அதுவும் உன் சாதனை என்று புலம்பலாம்

அதுவும் நிரந்தர தீர்வாகுமோ

உயிருக்குள்  மீண்டும் குருதி ஏற்றிடலாம்

அதுவும் உன் திறமை என்று நகைக்கலாம்

அதுவும்  நிரந்தர சுருளாகுமோ

சேர்க்கையாய் உள்  மூச்சை நீயும்  கொடுக்கலாம்

அதுவும் எத்தனை நாளென்று தொடரலாம்

அதுவும் நிரந்தர செயலாகுமோ ?

 

ஒரு  மண் சட்டிக்கு க்கூட    

ஈடு செய்ய இயலாத,

மீண்டும்  குழைத்ததை         

உருவாக்க  முடியாத,

எதற்குமே  ஒருபோதும் பயன்படாத

உடல் பொருள் இதனோடு ஏன்  இந்த கவர்ச்சி ?

 

வன விலங்குகள்    தாவரங்கள்

இறைவன் தன்  கைகொண்டு

தினமும் தழுவும் ஆனந்த உயிர்கள் .

அவை உயிர் வாழ்ந்தாலும்  பயனுண்டு

உயிர் துறந்தாலும் பயனுண்டு  

அவை அழிந்தால்  நீ அக்கணமே அழிவதை

உன் கண்ணாலேயே நீ அதை  காண்பாய்

இதை நீ உன் மனதில் புரிந்து கொள்வாய்

 

உருவாக்கிய தாய் தந்தையர் யாரென்று

உனக்கதை சொன்னால்தான்

நீ அதை அறிந்து கொள்வாய்

ஆறறிவிருந்தும்  என்ன பயன்

இதை க்கூட தானாகவே அறிய இயலாத

நீ இருந்தும் இவ்வுலகில் என்ன பயன் ?

 

விலங்குகளைப்பார்  நீ ஒருபொழுதேனும்

சேய்க்கு தன்  தாயையும் 

தாய்க்கு தன்  சேயையும்

எக்கூட்டத்தில் இருந்தாலும் தனித்தறியும்

 

கடவுளும் தன்  மனதில் குமுற

அளித்தான் பார்  உனக்கொரு வரம்

நீ உன்னாலேயே அழிவாய் நீ அதை 

உன் கண்ணாலேயே காண்பாய்

என்றொரு திரு வரம்

 

 

சுந்தரேச்வரன்    Date: 16th June 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s