இறைவா   இறைவா    இறைவா  

எங்கள் மனதில்  சக்த்தி அளித்து

மனதை  வெல்ல  செய்வாய்

பிறரை  வெற்றி காணும் முன்னே

தன்னை  வெல்ல அருள்வாய்.    

 

எங்கள்  மனதிலிருந்து பாகுபாடை

நீக்க வழி  வகுத்து  அருள்வாய்

மன்னிப்பளிக்கும்  திறந்த இதையம்

என்றும் எங்கள்   மனதில் நிலைக்க அருள்வாய்.

 

பொய்மை பேச நினைக்காதவண்ணம்

மனதை தூய்மை செய்து

உண்மை  காக்க வைப்பாய்.

சிரமங்கள்  கூட சூழும் நேரம்   

நல்வழி    மறவாத வண்ணம்

நல் வழியே செல்ல அருள் புரிவாய்.

 

எங்கள் மனதில்  சக்த்தி அளித்து

மனதை  வெல்ல செய்வாய்

தீய சக்த்தியை எதிர்க்க மனதில்

தன்னம்பிக்கை நிலைக்கும் வண்ணம்   

என்றும் என்றும் என்றுமே  நீ அருள்வாய்.

 

இறைவா இறைவா இறைவா.

எங்கள் மனதில்  சக்த்தி அளித்து

மனதை  வெல்ல செய்வாய்

பிறரை  வெற்றி காணும் முன்னே

தன்னை  வெல்ல அருள்வாய் 

 

 

சுந்தரேச்வரன்            By Sundareswaran  Date:  29th  April 2017.  Can it be set to Raag hamsanaadam? Apart from Hameer Kalyani?

 

Inspiration from  Gulzar Ji’s  “ Ham ko man ki sakhthi dena man vijay kare”

Thanks Sir. I could translate the Hindi version to the best of my ability.

And Vairamuthu’s creation ‘Sakthi kodu’.   The word IRaivaa. 

 

When I was translating a Hindi song in Hameer kalyaani, Gulzarji’s lyric rumbled in my ears.

I owe my wife in helping me understand the correct meaning of the second line in the Hindi version.

Dusaron kee jay se pahale
Khud ko jay kare

Please link with http://bhajansonline.blogspot.in/2009/05/hum-ko-man-ki-shakti-dena-lyrics.html

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s