விழாமல் நம்மை தக்கவைக்கும்

— An Iroquois Prayer in Powerful Prayers for Everyday Living by Mark Linden O’Meara

விழாமல் நம்மை தக்கவைக்கும்

பூமித்தாய்க்கு நன்றி சொல்வோம்

வாழ நமக்கு  குடிநீர் தரும்

நதிகளுக்கும் ஓடைகளுக்கும் நன்றி சொல்வோம்

 

நம்மை தாக்கும்  நோய் நொடியினை

இல்லாமை செய்ய    மருந்தாகும்

மூலிகை தாவரங்களுக்கும் நன்றி சொல்வோம்.

நம் உயிர்காக்கும் நித்திய உணவுக்காக

அதில் வளரும்

தானியங்களுக்கு நன்றி சொல்வோம்

 

இனிக்கும் பழவகை தரும்

மரம் செடி கொடிகளுக்கும்  நன்றி சொல்வோம்

நமக்கு  உயிர்மூச்சாய் நிலைகொள்ளும்

அதில் ஒழுகும் காற்றுக்கும் நாம் நன்றி சொல்வோம்.

 

பகல் இரவு நேரம் முழுதும் நமக்கு

ஒளிதரும் அந்த கதிரவன் நிலா

நச்சத்திரங்களுக்கு  நாம்  நன்றி சொல்வோம்

நமக்கு  முன்னோர்களாய்  திகழும்

மழை தரும்  மேகங்களுக்கு  நாம் நன்றி சொல்வோம்  

நாள்தோறும் நம்மை  நோக்கி நமக்கு

வலிமைதரும் கதிரோனுக்கும் நன்றி சொல்வோம்

 

இந்த வலிமை எல்லாம் தன்னில் ஏந்தி

நமக்காய் அதை அள்ளித்தந்து

நம்மையும்

நம் வழி வரும்

தலைமுறையையும்

நல்வழி நடக்க சொல்லும்

ஸர்வ வல்லமை படைத்த

இறைவனுக்கும்  நாம்  நன்றி சொல்வோம்

The Iroquois or Haudenosaunee are a historically powerful northeast Native American confederacy. They were known during the colonial years to the French as the “Iroquois League.

 Translated to Tamil by Sundareswaran Date: 23rd May 2017.

English Version:

Prayer for Earth

We return thanks to our mother,
the earth, which sustains us.
We return thanks to the rivers and streams,
which supply us with water.
We return thanks to all herbs,
which furnish medicines
for the cure of our diseases.
We return thanks to the corn,
and to her sisters, the beans and squash,
which give us life.
We return thanks to the bushes and trees,
which provide us with fruit.
We return thanks to the wind,
which, moving the air,
has banished diseases.
We return thanks to the moon and the stars,
which have given us their light
when the sun was gone.
We return thanks to our grandfather He-no,
who has given to us his rain.
We return thanks to the sun,
that he has looked upon the earth
with a beneficent eye.

 

Lastly, we return thanks to the Great Spirit.
In whom is embodied all goodness.
And who directs all things,
for the good of his children.

 

We return thanks to our mother,
the earth, which sustains us. 

These lines are sung as invocation song in the very beginning of Bharath Natyam Dance.

O! Mother Earth, we are tramping on you while we make different steps and it will pain you. Please forgive us.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s