கணினியுடன் காதல்

யார்தான் படைத்தாரோ இவளை

இவள் என் இதையத்தில் புகுந்துவிட்டாள்

பார்வையில்  வானத்து தேவதை போல் வந்து

என் கனவின் சிறகை விரித்துவிட்டாள்

என் மனதில் ஒளியை புகுத்திவிட்டாள் .

 

இவள் செயல்படும் வேகத்திறனும்

அங்க அமைப்பின் செயல்களும்

என் மனதை முழுதாய்  மயக்கியதே

என்னை வியக்க வைக்கின்றதே

 

மனதுக்கு  நீயும்  விடை அளிப்பாய்

இது ஓர் மனதை குழப்பும் தொழில் நுட்ப்பம்

இவளை நீயும்  வரவேற்று

இந்த தொடா த்தொடர்

அலை நுட்ப்பங்களில்  நட்ப்புக்கொள்ளு

 

என் இதயம் இவளைக்காண ஆடுதிங்கே

என் மனப்பான்மையும்  மாறுதிங்கே

இவள் அடிக்கடி தன்னை மாற்றுவதால்

எனக்கிவள்  என்றும்  துரோகம் செயகிறாள்

இவள்போல் வேகம் நானும் செயல்பட இயலா

நாளும் அறிவின் கடலில் முழுகுகின்றேன்.

 

இனி விருப்பங்களாலோ மருந்துகளாலோ

என் மனதை  சீர் செய்ய முடியாது

உலகே இனிமேல்  நின்றுவிடும்

இவள் வாழும் உலகாய்  திகழ்ந்துவிடும்.

 

இனி,   

சென்ற கால கதைகளை யார் கேட்ப்பார்

அது இனிமையாய் கீதங்கள் இசைத்தாலும்

இனி என் கண்ணுக்குள் இவளை  வரவேட்க்க

என் கைகளை நான் இங்கு  நீட்டுகிறேன்.

அதற்க்குள்  இடமிருக்கு அணைத்துக்கொள்ள

பொழுதுகள் நாட்களாய் மறையும் முன்னே

அவசர படுகிறேன்  நானும்  இங்கே 

அதற்க்குள்  வந்திடு  வாழ்ந்திடவே.                              

சுந்தரேச்வரன் Date:  20th Dec 2016.    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s