பழிக்குப்பழி கடவுள் தீர்ப்பு

ஓர் ஏழை அம்மாவின் வீட்டில் ஒருவன் வந்து தினம் உணவு அருந்திக்கொண்டிருந்தான். அம்மாவும் அவனுக்கு வாயிறு  நிறைய உணவு  கொடுத்தாள். சிலவு அதிகமான பொழுது  அம்மா அவனிடம்  அதிகமாக பணம் கேட்டாள். அவன் ஆத்திரத்தில்  அவள் சட்டி பானையை தூக்கிப்போட்டு உடைத்துவிட்டு போனான். அம்மாவும்  ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள்

கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு பிறகு  அவன் ஓர்  அரசு வேலை யில்  பணி ஆற்றிக்கொண்டிருந்தான்லஞ்சம் வாங்குவதே தொழிலாக ஆனது அவனுக்குநாள் போகப்போக ஜனங்களுக்கு  அவனை பார்த்தாலே கோபம் வரும் அளவிற்கு அவனுடைய ராஜாங்கம் நடந்தது. ஒரு நாள்  மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து  அவனை நடுத்தெருவில்  நாயை அடிப்பதுபோல்  அடித்து மண்டையை பிளந்து விட்டார்கள். அவனை ஆஸ்ப்பத்திரிக்கு எடுத்துச்செல்லக்கூட யாரும் வரவில்லைசாவும் தருணத்தில்  கிடந்தான் அவன். அப்பொழுது அந்த வழி சென்ற அந்த அம்மா அவனை யார் என்று கண்டறிந்தாள் .

என்னப்பா எல்லோரும் உன் மனடையை பிளந்து விட்டார்களேஎன்னுடைய சட்டி பானையை உடைத்தபோது  அதை  மற்று சிலர் கண்டறிந்து  புது பானை எனக்களித்தார்கள். ஆனால் உனக்கு  ஓர் புது மண்டையை தர உன் பொண்ஜாதியோ உன் மகனோ மகளோ உற்றார்களோ  வர மறுக்கிறாளேடா ?

 

Sundareswaran date: 19th Sep 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s