என்னவளே

என்னவளே  நான் உன்னை வைத்து

ஓர் இலக்கியம் படைக்கட்டுமா

இலக்கணம் அதில் முழுதும்

நன்றாய் அமைந்தால் 

என்னை புகழ்வாயோ

எண்ணமில்லா எண்ணங்கள் என் மனதில்

அலைபோல் பெருகுதிங்கே

எண்ணிக்கை வைத்ததை பார்த்தால் இங்கு

ஔவையும் அசந்திடுவாள்

 

உன்னை  வாழ்த்தவா இல்லை வணங்கவா

எனக்கது தெரியவில்லை

முன்னுரையும்  அந்த முடிவுரையும்

என் மனதில் தோன்றவில்லை

நான் துறவியா புது  பிறவியா

என்பதும் தெரியவில்லை.

நான் எடுப்பதா இல்லை தொடுப்பதா

என்றும்  விளங்கவில்லை

 

கற்பனைக்கிங்கே  கண்ணில்லை என்று

யார்தான் சொன்னாரோ

அதில் மனம் அற்ப்பணமானால்

குதிரைக்கும் இங்கே ரெக்கை முளைத்துவிடும்

காதல் கூட  சாகாவரம் பெற்ற

இலக்கியமாகுமிங்கே

கவி கம்பன் கூட மீண்டும் உயிர்பெற்று

எழுதுவாரோ அதை இங்கே

 

என்னவளே  நான் உன்னை வைத்து

ஓர் கீர்த்தனம் பாடிடவா

அதில்  எழுபதைகூட  தாண்டினாலும்

இங்கே ஏழு ஸ்வரம்தான் வரும் 

என்னில் இருப்பதை  நான் கொடுப்பதா

மீண்டும்   திருப்பி எடுத்திடவா

எண்ணமில்லா எண்ணங்கள்

என் மனதில்

அலைபோல் பெருகுதிங்கே

என்னவளே  நான் உன்னை வைத்து

ஓர் கீர்த்தனம் பாடிடவா

  

சுந்தரேச்வரன் Date: 9th may 2016           Raag:  KEdaaram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s