எந்தன் நெஞ்சே

எந்தன் நெஞ்சே, நீ பாடு கவிதை ஒன்று
நீ பாடும் வேளையில் ராகங்கள் ஒன்றொன்றாய்
எங்கும்தான் பொழிய சொல்லு
எந்தன் நெஞ்சே, நீ காண்பாய் கனவு ஒன்று
நீ காணும் கனவினில் யார்தான் இங்கு வருவானோ
எனக்கதை காதில் சொல்லு
இங்கு மெல்லென காதில் சொல்லு.

எந்தன் நெஞ்சே, நீ பாடு கவிதை ஒன்று

என்னை அழைத்திட
அவன்தான் விதைத்தானோ
வானத்தில் எண்ணற்ற தாரைகளை
நான் நடந்திட
அவன்தான் விரித்தானோ
இன்றிங்கு பச்சை பட்டாடை ஒன்று.
எங்கும் பரவிடும்
பச்சை பட்டாடை ஒன்று.

எந்தன் நெஞ்சே, நீ பாடு கவிதை ஒன்று

அவன் வரும் நேரம் நான், வெட்க்கத்தில் நிற்கவோ
அவனை அணைத்திடவோ
நீ சொல்லு குயிலே, நீயும் பாடித்தான்
உன் துணையை அழைப்பாயோ

எந்தன் நெஞ்சே, நீ பாடு கவிதை ஒன்று

அவன் வந்து இங்கே, என் பக்கத்தில் நிற்க்க
என்னை பேர்சொல்லி அழைப்பானோ
என்னை கொஞ்சம் தொட்டுத்தான் மொழிவானோ
என் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களையெல்லாம்
மனதுக்குள் வைத்திடவோ
அவனிடம் சொல்லிடவோ
அவன் என்னை பார்க்க, நான் அவனை பார்க்க
கண்கள்தான் பேசிடுமோ
அதுவே ஓர் காவியம்தான் எழுதிடுமோ
நீ சொல்லு கிளியே, நீயும் பார்த்துப்பார்த்துத்தான்
உன் துணையுடன் இணைவாயோ?

எந்தன் நெஞ்சே, நீ பாடு கவிதை ஒன்று………………….

சுந்தரேச்வரன் Date: 7th July 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s