வாழ்க்கையின் நான்கு நிலையில் கடவுளை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

குழந்தை பருவத்தில் அவனைப்பற்றி சொல்லிக்கேட்டு தெரிந்துகொள்
இளம் பருவத்தில் அவனைப்பற்றி படித்தறிந்துகொள்
வாலிப பருவத்தில் அவனுடன் வாழ கற்றுக்கொள்
வயதான பருவத்தில் அவனில் புகுந்துகொள்ள வழிதேடு.
எந்த நிலையிலும் அவனைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள இயலாவிடிலும்
எல்லா நிலையிலும் அவனுடன் இருந்தோம் என்ற நிலை
எப்பொழுதும் நம்முள் இருக்கும் வரையில்
எப்பேர்பட்ட துன்பங்களும் வராமல் காக்கும்.

சுந்தரேச்வரன்
Date: 26th September 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s