கண்ணனை மறப்பேனோ நான்

கண்ணனை மறப்பேனோ நான் , என்

கண் இமைகள் மூடும்நேரமெல்லாம்

கண்ணுக்குள் கண்ணாயவன்

காட்ச்சியளிக்கின்றபோது.

என்கனவிலும் அவனுள்ளான்

என் நினைவிலும் அவனுள்ளான்

என்னுடன் என்னேரமும் வந்து

என்னிலவன் வாழுகிறான்.

என் மனதில் ஒளிந்திருக்கான்

வெளியில் அவன் இருக்கான்

வேண்டுவோர்க்கெல்லாமவன்

வேண்டியபடியுள்ளான்.

கண்ணுக்குள் அடங்கிடுவான்

கைக்குள்ளில் அடங்கிடுவான்

கல்லுக்குள் அடங்கிடுவான்

கனவுக்குள் அடங்கிடுவான்

எங்கிருந்து பார்த்தாலும்

எப்பொழுதும் தெரிந்திடுவான்.

மண்ணில் நிறைந்திருக்கான்

விண்ணில் நிறைந்திருக்கான்

பூவில் நிறைந்திருக்கான்

புல்லில் நிறைந்திருக்கான்

அண்டசராசரத்தில்க் காணும்

ஒவ்வோரணுக்களில் நிறைந்திருக்கான்

என் கண்ணில் நிறைந்திருக்கான்

என் நெஞ்சில் நிறைந்திருக்கான்

எனக்கென்ன கவலையினி

எல்லாவற்றிலும் அவனிருக்க.

கண்ணனை மறப்பேனோ நான் , என்

கண் இமைகள் மூடும்நேரமெல்லாம்

கண்ணுக்குள் கண்ணாயவன்

காட்ச்சியளிக்கின்றபோது.

 

By Sundareswaran

 

Date:  26th  September  2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s