தில்லை வாழும் பரமனின் விளையாட்டு

அழகான சிலையொன்றில் நான், பரமனின்
ஆடிடும் நிலைதன்னைக் கண்டேன்
அந்த ஆட்டத்தின் அழகில்த்தான் நானும்
அண்டங்கள் அனைவதின் அசைந்தாடல் உணற்ந்தேன்
அந்த ஆனந்த நடனத்தில்த்தான்
அவன் ஆடிய விளையாட்டின் உள்ப்பொருள் அறிந்தேன்.

பிரணவத்தின் பொருள் தெரிந்தும் நீ
அதை மகன் வாயால் கேட்ப்பதற்க்கே
பிரம்மனையும் சிறைவைத்தாயோ, இல்லை
அறிந்தவன் முன்னே தலைவணங்கென்பதனை
உன் விளையாட்டில் தெரிய வைத்தாயோ?

தக்ஷனின் கர்வம் அடக்கிடவே
தாக்ஷாயணியைத்தான் கருவைத்தாயோ?
சக்த்தியும் சிவமும் ஒன்றென்று காட்டவோ, இல்லை
ஓன்றில்லையெனில் மற்றொன்றில்லை என்பதை
உன் விளையாட்டில் தெரிய வைத்தாயோ?

நினைத்தது கிடைக்காமல் போனதற்க்கு
சினம்கொண்டு மகனுமே குன்றேறி நிற்க்க
ஆண்டியின் கோலத்தில் வாழவைத்தாயோ, இல்லை
விதியை ஒருபோதும் மாற்ற இயலாதென்பதை
உன் விளையாட்டில் தெரிய வைத்தாயோ?

பாண்டியனின் சந்தேகம் தீர
உண்மையல்லாததை உண்மைபோலாக்கி
நற்க்கீரனிடம் நீ யாரென்றுகாட்டி
தருமியின் வறுமையை தீற்க்க வைத்தாயோ, இல்லை
வறுமையில் வாழ்ந்தோருக்கும் ஒருநாள்
செழிமையும் நிச்சயம் கைக்கூடும் என்பதை
உன் விளையாட்டில் தெரிய வைத்தாயோ?

சுந்தரேச்வரன் (முரளி)
Dated 30 May 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s