கனவில் வாழ்ந்தேன் ……………. புன்னகை புரிந்தேன்

கனவுலகில் வாழுகிறேன்

கதையெல்லாம் எழுதுகிறேன்

கடந்தகாலவாழ்க்கையெல்லாம்

கடங்கதையாய் போனதடா

 

இன்னல்களைப்   பார்க்கின்ட்றேன்

இருள் கண்ணில் சூழுதடா

இரவுமுழுதும் விழித்திருக்கேன்

இன்னும் விடியவில்லையடா.

 

உள்ளம் நிறைந்து வழியுதடா

உண்மை சொல்லத்துடிக்குதடா

உலகநியதி தெரிந்தபோது

உண்மை உள்ளில் உறைந்ததடா.

 

எண்ணில்லா ஆசைகள் சுமந்தேன்

எட்டடுக்கு மாளிகைபணிந்தேன்

எண்ணிக்கைமட்டும்தான்

என்னுடன் வந்ததடா.

 

வாழ வழிகேட்டேன்

வரம்மட்டும் தந்தானடா

வாழ வழிதெரியாமல்

வரத்தை நான் விட்றேனடா..

வாழுகின்ட்ற காலத்தில்

வாழ்வின் அற்த்தம் தேடியலைந்தேன்

வாழ்க்கைமுடியும் நேரம் வந்தும்

வாழ்வின் அற்த்தம் தெரியாமல் போனதடா.

 

மடியில் தவழு நினைத்தேனடா

மண்ணில் விழுந்து புரண்டேனடா

மனிதனாக வளற்ந்தபோது

மனிதநேயம் மறந்தேனடா.

 

ஏட்டில் எழுதும் இந்த வாற்த்தைகளெல்லாம்

எட்டிநின்ட்று பார்க்கயிலே

என்      வாயோரம்

ஏதோ     கொஞ்சம்  புன்னகைதான் வந்ததடா.

 

எனது கிறுக்குத் தனமான எழுத்துக்கள்      My Cranky Writings

 

கனவுகளுக்கு ஒருபோதும்    பஞ்சமில்லை 

கடிவாளம்போட்டு நிறுத்தத் தேவையில்லை

கவிதையெழுத மனதில் ஆசைவந்தால்

கற்ப்பனையில் மிதக்காமல் வேறுவழியுமில்லை.

 

20 மார்ச்சு 2014          சுந்தரேச்வரன்    (முரளி)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s