காத்திடுவான் கண்ணன் காச்சியளிப்பான்

 என்மன நிம்மதிக்காய்,   உன்,     இடம்தேடி அலைந்தபோது

எங்கும் உனைக் காணாமல் நான் தடுமாறும் நேரம்

என்மனக் கதவதனைத் திறந்திடும்வண்ணம் நீ

என்னுள்ளில் ஒளிவீசி நிற்க்கக் கண்டேன்.

 

உன்முகமழகை என்னென்ட்று சொல்வேன் நான்

உலகளந்தவனே, உனை நான் பார்த்தபோது

உள்ளம் மகிழ்ந்து நான் என்னை மறந்தவண்ணம்

உன்பாதம் தன்னில் வந்து சரணடைந்தேன்.

 

காற்முகில்வற்ணா உன் கால்விரல் பட்டால்போதும்

காலமெல்லாமெனக்கு வாழ்வில் இன்பமயமே

கண்ணுக்கு கண்ணான உன் களங்கமில்லாரூபமதை, என்

கண்மூடும் நேரம்தன்னில் காண்பிக்க மறந்திடாதே..

 

சுந்தரேச்வரன் ( முரளி)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s