மயிலை கற்ப்பகாம்பாள் எனக்கருளினாள்

மூடிய விழி திறக்க தாமதமேன், உன்னை

நாடி வநத என்னைப் பார்ப்பதற்க்கு,

பாடிப்புகழ எனக்கு நாவில்லையே, உன்னை

பாராமல் இருப்பதற்க்கு முடியவில்லையே.                                        மூடிய விழி…….

மயிலையில் வாழ்கின்ட்ற கற்ப்பகமே, உன்னை

கயிலைநாதன் வைத்தான் இடப்பக்கமே,

என் வாழ்வில் ஆசைகள் அலைமோதுமே, உன்னை

ஒருதரம் பார்த்தால் போதும் தணிந்திடுமே.                                         மூடிய விழி…….

தேடிப்பொருள் சேற்க்க ஆசையில்லையே, உன்னை

தேடி அலைகின்ட்றேன் காணவில்லையே,

இனி எங்குபோய்த்தேடுவேன் அன்னையவளே உன்னை

உன் எண்ணம்தான் என்னவென்ட்றெனக்கு சொல் மகளே.         மூடிய விழி…….

வந்துவிட்டேன் அடியன் சுந்தரேசன் உந்தன் கோயில் சன்னதீ

கண்திறந்தளிப்பாய் நீ  எனக்கு மன நிம்மதி.                                        மூடிய விழி……..

 

 

சுந்தரேச்வரன்  (முரளி)    dated 18th May 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s