கண்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனை  நினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

குருக்ஷேத்ர போரில் நீ வந்தாய்

அர்ஜுனன் ஸாரதியாய் தேரோட்டிச்சென்றாய் (2)

மனம்கலங்கி பார்த்திபன் நிற்க (2)

மனம்  தெளிய    அவனுக்கு கீதை உரைத்தாய்.

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனை  நினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

பூமியில் நான் வாழும் காலம்

எனக்கென்ட்றும்     நல்லதொரு போதனை அளிப்பாய் (2)

இருளில்நான் தடுமாறும் நேரம் (2)

என்னை ஒளிவீசும் பாதையில் கூட்டி நீ செல்வாய்.

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனைநினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

உன்னை உயிர்த்தோழன்போல்     நினைத்தாளெ ராதா

உன்னுள்ளில் உயிர்மூச்சாய் கலந்தாளெ மீரா (2)

உன்னை நான்என்ட்றுமே மறவாமல் வாழ(2)

என்ட்றும் நீ எந்தனுள் கனவிலே வருவாய்.

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனை   நினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

ஏழுதான் வானவில் வண்ணம்

ஆழமாய் பார்த்தாலொ பலவண்ணம் தோன்றும் (2)

முவ்வுலகில் நீ செய்யும் ஜாலம் (2)

உன்னுள்ளில் எண்ணங்கள் என்னென்ட்று யாவர்க்கு புரியும்.

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனை  நினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

வாழ்க்கையின் பயணத்தின் பொழுது

இன்பங்கள் துன்பங்கள் பலதும் நான் கண்டேன் (2)

என்னுயிர் ஒருநாள் மறைந்துதான் போகும் (2),   அன்நேரம்

மறவாமல் என்னுயிரை உன்நோடு சேற்ப்பாய்.

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்

இருகண்களை நான்மூடி உனை  நினைத்தநேரம்

கல்லுக்குள் உனை நானும் கண்டேன்.

 

Dated 11th Jan 2014   (5P.M.)    Courtesy:  K.M.Sheriff (கல்லிலே கலைவண்ணம் கண்டான்) படம்:.குமுதம்

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s