காலத்தால் அழியாத காவியச்சிற்பி பாரதி

காலத்தால் அழியாத வாற்தைகளைப்புனைந்து

கண்ணில் காண்பதெல்லாம் கண்ணனும் காளியுமாக

காவியத்தலைவன் பாரதி கவிதை படைத்தான்.

கவியுள்ளம் படைத்த பாரதிக்கோ கலைமகள் அருளால்

கைய்யில் பிடித்த பேனாமைகூட தேனாகச்  சொட்டின.

காலம் கடந்தபின்னும் அதற்க்கு

கல்லை கரையவைக்கும் ராகங்களால் மெருகேட்றி

கலையாற்வம் கொண்டவர்கள் மெட்டுச்  சேற்த்தனர்.

கண்ணம்மாவிடம் அவன்கொண்ட காதல்

காதலுக்கே இலக்கணம் குறிக்கும் காவியமானது.

 கண்ணனிடம்   அவன்கொண்ட பக்தியால்

கண்ணனே   வந்தவன் நண்பநானான்.

குருக்ஷேத்திரப்போருக்கு காரணமாய்வந்த

குலமகள் தரௌபதியின் துகிலைக்கூட

கௌரவர் மகிழவே அழியக்கண்டதும்

கண்ணில் தீக்கனல் பொங்கி எழுந்திட

கள்வன் துச்சாதனனை எரித்திடத்துடித்தான்.

கண்ணனின்   லீலைகளைக்கூட காலமெல்லாம் அவன்

கனவிலும் நினைவிலும் பாடிவந்தான்.

காலமெல்லாம் தன்தாய்நாடு செழிப்படைய

கனவிலயே நதிகளை  கவிதைவழியாகஒருங்கிணயவைய்த்தான்.

காலத்தை தாண்டியே வாழ்ந்த அந்த மாபெரும் கவிஞனுக்கு

காவியச்சிற்பியென்ட்றே      பேருரைக்கலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s